Privacy policy-HEDERA

  1. H HEDERA συλλέγει προσωπικά στοιχεία των χρηστών των ιστοσελίδων των υπηρεσιών που προσφέρει, μόνο όταν αυτοί οι ίδιοι εκουσίως τα παρέχουν με σκοπό την παροχή υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες ηλεκτρονικά. Προσωπικά στοιχεία είναι τα στοιχεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό της ταυτότητας ή την επικοινωνία με κάποιο άτομο καθώς και άλλα στοιχεία που αφορούν το εν λόγω άτομο. Τα προσωπικά στοιχεία τα οποία συλλέγονται στο δικτυακό τόπο του HEDERA εξαρτώνται από την αιτούμενη κάθε φορά από τον χρήστη υπηρεσία και διακρίνονται σε υποχρεωτικά και προαιρετικά. Ως υποχρεωτικά νοούνται το ονοματεπώνυμο, η ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail), ενώ ως προαιρετικά νοούνται η διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου του και ο τίτλος που κατέχει. Ειδικότερα αναφορικά με:
  1. H HEDERA είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που έχουν καταχωρίσει οι χρήστες με σκοπό την παροχή υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες ηλεκτρονικά καθώς και για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών – πληροφοριών. Οι χρήστες του δικτυακού τόπου που παρέχουν τα παραπάνω στοιχεία, παρέχουν τη συγκατάθεσή τους στη HEDERA.
  2. H HEDERA θα διατηρεί σε αρχείο και θα επεξεργάζεται τυχόν προσωπικά δεδομένα των χρηστών της δικτυακής του πύλης και των ιστοσελίδων των υπηρεσιών που προσφέρει, τα οποία θα έρθουν εις γνώση του από τις υποβληθείσες αιτήσεις και πραγματοποιθείσες συναλλαγές, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής του της σχέσης με αυτούς.
  1. H HEDERA λαμβάνει τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.
  1. H HEDERA δεσμεύεται ότι δε θα ανακοινώνει/διαβιβάζει τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών της δικτυακής του πύλης και των ιστοσελίδων των υπηρεσιών που προσφέρει σε τρίτο/ους, άνευ συγκαταθέσεώς του(ς), εκτός εάν τούτο υπαγορεύεται από το Νόμο ή/και τις Αρμόδιες Αρχές. Στην περίπτωση αυτή ο χρήστης ενημερώνεται σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 3, πριν από την ανακοίνωση/διαβίβαση σε τρίτο/ους.
  1. Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη της ιστοσελίδας διέπετέ από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας αναφορικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τις αποφάσεις της αρμόδιας Αρχής και τους παρόντες όρους.
  1. Κάθε φυσικό πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα προσωπικά δεδομένα έχει σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 2472/1997, να γνωρίζει εάν αυτά αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας. Επιπλέον, έχει το δικαίωμα, σύμφωνα με το άρθρο 13 Ν. 2472/1997, να προβάλει οποτεδήποτε αντιρρήσεις (συμπεριλαμβανομένης διόρθωσης) για την επεξεργασία των δεδομένων που το αφορούν. Για το σκοπό αυτό τυχόν αίτημα του θα πρέπει να απευθύνεται εγγράφως προς τη HEDERA info@hedera.gr
  2. Οποιαδήποτε ενδεχόμενη μελλοντική μεταβολή του ως άνω κανονιστικού πλαισίου, θα αποτελέσει αντικείμενο της παρούσας. Σε κάθε περίπτωση η HEDERA διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων χωρίς προειδοποίηση, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον κανονιστικό πλαίσιο. Οι επισκέπτες /χρήστες του δικτυακού μας τόπου και των ιστοσελίδων των υπηρεσιών της HEDERA παρακαλούνται να ελέγχουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους εν λόγω όρους για τυχόν αλλαγές, καθώς η συνεχή χρήσης του συνεπάγεται ότι αποδέχονται όλες τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις αυτών.
  1. H HEDERA δε θα διαθέσει προς πώληση ή άλλως διαβιβάσει ή δημοσιοποιήσει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών/χρηστών της δικτυακής του πύλης και των ιστοσελίδων των υπηρεσιών του σε τρίτους, χωρίς τη συγκατάθεσή του επισκέπτη/χρήστη, με εξαίρεση την εφαρμογή σχετικών νομικών υπαγορεύσεων και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.
  1. Σε περίπτωση απευθείας γνωστοποίησης από τον χρήστη σε τρίτους προσωπικών δεδομένων του, η HEDERA δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με την χρήση από τους εν λόγω τρίτους των προσωπικών δεδομένων του χρήστη. Για τον λόγο αυτό, ανήκει στην ευθύνη του χρήστη να μελετά τους σχετικούς όρους προστασίας προσωπικών δεδομένων, προτού γνωστοποιήσει προσωπικά δεδομένα του σε τρίτους μέσω του διαδικτύου.
elGreek
en_USEnglish elGreek